Apel najstarszej Polskiej Metodystki

„Taka będzie przyszłość Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, jakie będzie dzieci naszych biblijne chowanie”

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!
Drodzy Rodzice!
Wykorzystując czas dłuższego i częstszego przebywania w domu z powodu panującej pandemii spożytkujmy ten czas na biblijne wychowanie naszych dzieci.
Dzieci karmione Słowem Bożym od dzieciństwa, łącznie z nauczaniem nauczycieli Szkół Niedzielnych i pastorów Zborów, wyrosną na prawdziwych chrześcijan w przyszłości, co przyniesie rozwój duchowy i korzyść ich duchowemu życiu od teraz aż do starości.
Nasze biblijne rozważania zacznijmy od Przykazań Bożych zawartych w II Mojżeszowej 20, 1-17 w Starym Testamencie. Potem przejdźmy przez historie o Patriarchach i Psalmy Dawidowe. Sięgnijmy po Nowy Testament, czytajmy Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Rozważajmy nauki Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii Mateusza w 5-6-7 rozdziałach. Studiując Ewangelię Jana zauważmy postać Jezusa jako Syna Bożego, Chrystusa. Możemy prześledzić działalność apostołów, uczniów Jezusa, najbardziej kładąc nacisk na listy apostoła Pawła, jako największego apostoła.
Każda postać występująca w tych historiach, każde ludzkie zachowanie wobec osoby Jezusa Chrystusa może być wzorem, albo przestrogą dla nas samych i naszych dzieci. Pomagając dzieciom zrozumieć biblijne teksy będziemy sami zmuszeni do pogłębienia swojej wiedzy biblijnej, a jest to szeroki zakres wiadomości. Możemy zawsze zwracać się z pytaniami do nauczycieli Szkół Niedzielnych lub pastorów, korzystać z dostępnej literatury, np. Przewodnika po Biblii lub zaznajomić się z pozycjami wydawniczymi Towarzystwa Biblijnego.
Oprócz lektury Pisma Świętego śpiewajmy duchowe pieśni z naszego kancjonału, które ubogacą nauki biblijne. Słowa pieśni „Bóg jest miłością”, „Niechaj piękność Jezusa” czy „Duchu Święty, Ty nas wiedź” dodadzą nam ducha radości i pokrzepią nas.

Drodzy Rodzice!
Studiując razem Biblię z naszymi dziećmi, nauczycielami Szkoły Niedzielnej i naszymi pastorami, wspólnymi siłami wzmocnimy swoją wiarę razem z wiarą naszych dzieci.
Dzieci wychowane na Piśmie Świętym będą potem godnie reprezentować Kościół Metodystyczny w Polsce.
Tego Wam życzy na skraju swojego życia (97 lat) — długoletnia nauczycielka Szkoły Niedzielnej w Warszawie.
Niech Wam Bóg błogosławi w tej zbożnej wspólnej pracy. A Jezus niech będzie codziennym gościem w Waszym domu. Amen.
Lucyna Madaj

Ta strona używa ciasteczek (pliki cookies)! Dalsze korzystanie ze strony, oznacza akceptację ich użycia.

Polityka prywatności i ciasteczek